ELS NOSTRES COL·LABORADORS

Professionals col·laboradors/es de Sensedrama Teatre.

Sensedrama Teatre compta amb diferents col·laboradors, que han aportat i/o aporten la seva professionalitat en diversos projectes de la cia. Actors, actrius, tècnics, professors/es d'Interpretació, músics, dissenyadors/es de vestuari... En definitiva, col·laboradors de diferents àmbits.

La llista de professionals que han participat en projectes de Sensedrama és força destacable. Des d'aquí, volem agraïr-los immensament la seva dedicació, implicació, hores, afany de superació... Moltes gràcies a tots/es aquells/es que en un moment o altre, en un projecte o altre, ens heu fet tirar endavant, amb alegries o superant dificultats.

Dit això, cal destacar en Lluís Garcia, com a tècnic de llum i so, l'Emili Corral, com a actor, i l'Arnau Armengol, com a actor i professor d'Interpretació, entre d'altres.

Actor

EMILI CORRAL

Actor i professor d'Interpretació

ARNAU ARMENGOL

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2011 - 2019 SENSEDRAMA TEATRE. Via WIX.COM. Tots els drets reservats