ELS NOSTRES COL·LABORADORS

Professionals col·laboradors/es de Sensedrama Teatre.

Sensedrama Teatre compta amb diferents col·laboradors/es, que han aportat i/o aporten la seva professionalitat en diversos projectes de la cia. Actors, actrius, tècnics, professors/es d'Interpretació, músics, dissenyadors/es de vestuari... En definitiva, col·laboradors/es de diferents àmbits.

La llista de professionals que han participat i/o participen actualment en projectes de Sensedrama és força destacable. Des d'aquí, volem agraïr-los immensament la seva dedicació, implicació, hores, afany de superació... Moltes gràcies a tots/es aquells/es que en un moment o altre, en un projecte o altre, ens hagueu fet tirar endavant, amb alegries o superant dificultats.

Dit això, cal destacar en Lluís Garcia, com a tècnic de llum i so, així com l'Albert Vilcan, l'Arnau Armengol, l'Eduard Mauri, l'Emili Corral i la Sílvia Blàvia, entre d'altres.

#equipsensedrama

#albertvilcan

#arnauarmengol

#eduardmauri

#emilicorral

#sílviablàvia    

ALBERT VILCAN

Actor i professor d'Interpretació

ARNAU ARMENGOL

Actor i professor d'Interpretació

EDUARD MAURI

Actor, cantant i professor d'Interpretació

EMILI CORRAL

Actor, dramaturg i director de la cia. Diversitat Teatral

SÍLVIA BLÀVIA

Actriu, cantant i directora de la cia. Teatrem

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2011 - 2020 SENSEDRAMA TEATRE. Via WIX.COM. Tots els drets reservats